Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich

Dyrekcji Oddziału Terenowego KOWR w Lublinie uprzejmie informuję, że został ogłoszony konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich na przygotowanie 30-sekundowego „Spotu Świątecznego promującego PRODUKT POLSKI ”. Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 27.11.2020 r.