Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Konkurs ofert pod hasłem 1918 i 1920 PAMIĘTAMY

Konkurs ofert pod hasłem 1918 i 1920 PAMIĘTAMY

Konkurs ofert pod hasłem 1918 i 1920 PAMIĘTAMY

Szanowni Państwo,
pragnę poinformować, że Ministerstwo Obrony Narodowej ogłasza otwarty
konkurs ofert pod hasłem „1918 i 1920 PAMIĘTAMY”. To ogromna szansa
na dofinansowanie dla organizacji pozarządowych, które chcą upamiętnić
rocznice odzyskania Niepodległości i Bitwy Warszawskiej. Kwota dotacji
na wszystkie zadania sięga 2 500 000 zł. Dofinansowanie mogą otrzymać m.in.
programy patriotyczno-edukacyjne np. „żywe lekcje historii”, wystawy, seminaria,
konferencje, organizowane również online, a także podróże historyczne do miejsc
bezpośrednio związanych z wydarzeniami historycznymi i bohaterskimi walkami
1918 i 1920 roku. Wśród zadań jest także opieka nad grobami poległych
w walce o Niepodległość, odnajdywanie „zapomnianych” grobów, składanie
kwiatów i zniczy w miejscach pamięci oraz na grobach bohaterów walk
o Niepodległość Polski. Pieniądze mogą być przeznaczone również na
organizację pikników, wieczornic, rekonstrukcji historycznych i zawodów
patriotyczno-sportowych, np. biegów niepodległościowych. Warunkiem jest złożenie
wniosku o dofinansowanie do 2 października 2020 r. i spełnienie wszystkich
wymogów Otwartego Konkursu Ofert.
W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o pomoc w rozpropagowaniu tych
informacji na stronie internetowej Państwa Urzędu, w dostępnych kanałach
informacyjnych i podległych instytucji. Szczegóły przedsięwzięcia znajdują się na
stronie Ministerstwa Obrony Narodowej i w Biuletynie Informacji Publicznej.
Z wyrazami szacunku,
Z up. Wojewody Lubelskiego
Paweł Paszko
Dyrektor Biura Wojewody