Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków LVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wilków

LVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wilków

LVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wilków odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2022 roku (wtorek) o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Gminy Wilków (sala narad).

LVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wilków odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2022 roku (wtorek) o godzinie 10:00
w budynku Urzędu Gminy Wilków (sala narad).

 

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego między Gminą Wilków i gminą Łaziska dotyczącego powierzenia Gminie Łaziska zadania publicznego w zakresie oświaty,
  2. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wilków na rok szkolny 2022/2023
  3.  zmian w uchwale budżetowej Gminy Wilków na rok 2022
 5. Zakończenie sesji.