Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków LXII zwyczajna sesja Rady Gminy Wilków

LXII zwyczajna sesja Rady Gminy Wilków

LXII zwyczajna sesja Rady Gminy Wilków odbędzie się w dniu 16 stycznia 2023 roku (poniedziałek) o godzinie 8:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Wilków.

LXII zwyczajna sesja Rady Gminy Wilków odbędzie się w dniu 16 stycznia 2023 roku (poniedziałek) o godzinie 830 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Wilków.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie LXII zwyczajnej sesji Rady Gminy Wilków.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wilków o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Wilków i zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na 2023 rok,
  2. w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/189/2018 Rady Gminy Wilków z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości,
  3. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wilków.
 7. Interpelacje i zapytania.
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Zakończenie LXII zwyczajnej sesji Rady Gminy Wilków.

 

    Przewodniczący Rady Gminy Wilków

                  Józef Błażejewski