Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków LXXIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wilków

LXXIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wilków

LXXIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wilków odbędzie się w dniu 27 marca 2024 roku (środa ) o godzinie 10:00 w sali widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie LXXIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wilków.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilków w 2024 roku,
  2. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek ewidencyjnych nr 196 i 197 ob. Kłodnica, Gm. Wilków – „ Plan Kłodnica PV”
  3. w sprawie sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zakładu Sokpol – Koncentraty, ob. Zagłoba – „Plan Sokpol”.
  4.  w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej
  5. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilków na lata 2024 - 2032
  1. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Wilków na rok 2024,

5.Zakończenie LXXIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wilków.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

   Józef Błażejewski