Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna – przywrócenie porad stacjonarnych od dnia 07.06.2021 r.

Nieodpłatna pomoc prawna – przywrócenie porad stacjonarnych od dnia 07.06.2021 r.

 

Informujemy, że od dnia 7 czerwca 2021 roku wznawiamy stacjonarną działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu opolskiego.

Osoby, które chcą uzyskać bezpłatną pomoc prawną proszone są o wcześniejsze umówienie porady :

  • pod numerem telefonu 81 458 10 31 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00);
  • drogą e-mail: npp@opole.lublin.pl;
  • na stronie internetowej powiatu opolskiego www.opole.lublin.pl w zakładce
    „Zapisy na  bezpłatne usługi”.

 

Nadal istnieje możliwość skorzystania z pomocy udzielanej w sposób zdalny (teleporada).

Harmonogram dyżurów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu opolskiego:

 

Punkt w Opolu Lubelskim

ul. Przemysłowa 4A

(budynek Przychodni Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.)
PUNKT DOGODNY DLA OSÓB NA WÓZKACH INWALIDZKICH

 

    Poniedziałek

 

     14:00 – 18:00

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

   Wtorek

 

      8:00 – 12:00

 

    Środa

 

     12:00 – 16:00

 

   Czwartek

 

      8:00 – 12:00

 

     Piątek

 

      8:00 – 12:00

 

Punkt w Poniatowej

ul. Młodzieżowa 6 (budynek Powiatowego Zarządu Dróg)

PUNKT DOGODNY DLA OSÓB NA WÓZKACH INWALIDZKICH

 

     Poniedziałek

 

13:00-17:00

 

 Nieodpłatna pomoc prawna

     Czwartek

            13:00-17:00

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

 

Punkt w Józefowie nad Wisłą

ul. Opolska 33F (budynek Urzędu Miasta Józefów nad Wisłą)

 

 

    Wtorek

    10:00 – 14:00

 

  Nieodpłatna pomoc prawna

Punkt w Łaziskach

Łaziska 76 (budynek Urzędu Gminy)

PUNKT DOGODNY DLA OSÓB NA WÓZKACH INWALIDZKICH

 

 

     Środa

    11:30 – 15:30

 

  Nieodpłatna pomoc prawna

Punkt w Wilkowie

Wików62 a (budynek Urzędu Gminy)

PUNKT DOGODNY DLA OSÓB NA WÓZKACH INWALIDZKICH

       Piątek

08:00 – 12:00

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie