Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Wilkowie

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Wilkowie

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Wilków