Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

Spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników.

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH
Obszar: Województwo lubelskie
Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 02.02.2023 (czwartek)
do godz. 07:30 dnia 03.02.2023 (piątek)
Zjawisko/stopień zagrożenia Kryteria: Oblodzenie/1 (wszystkie powiaty)
Spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i
chodników.