Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Posiłek w szkole i w domu

Posiłek w szkole i w domu

Posiłek w szkole i w domu

W dniu 27 czerwca 2023 roku Wójt Gminy Wilków podpisał umowę o udzielenie wsparcia finansowego w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019 – 2023 publiczne szkoły podstawowe przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Gmina Wilków zrealizowała projekt w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Wilkowie oraz w Szkole Podstawowej przy Zespole Szkół Publicznych w Zagłobie.

Całkowita wartość projektu wynosi 106 325,00 zł z czego dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 83 780,00 zł, wkład własny 22 545,00 zł.