Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Projekt edukacyjny dla KGW

Projekt edukacyjny dla KGW

Bezpłatne szkolenia skierowane do 200 osób będących członkami Kół Gospodyń Wiejskich

Bezpłatne szkolenia skierowane do 200 osób będących członkami Kół Gospodyń Wiejskich. O kwalifikacji decyduje wiek oraz kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo będą miały osoby do 35 roku życia. Rekrutacja trwa do 20 sierpnia do godziny 20:00.

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniach proszę o wypełnienie kwestionariusza rekrutacyjnego na stronie: https://forms.office.com/r/YXaXVDittR