Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków REZYGNACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY WILKÓW

REZYGNACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY WILKÓW

REZYGNACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY WILKÓW

W dniu 26 sierpnia 2020 r. na XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wilków, Radni jednogłośnie przychylili się do wniosku Przewodniczącego Tomasza Jakubowskiego o rezygnację ze stanowiska Przewodniczącego Rady Gminy. Nowo wybranym Przewodniczącym Rady Gminy został Pan Józef Błażejewski dotychczasowy zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Wilków.