Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Przebudowa drogi gminnej nr 108000L w m. Podgórz od km 0+010,00 do km 0+491,00”.

Całkowita wartość inwestycji to 346 141,83 zł, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 122 928,13 zł.

Dofinansowano z Państwowych Funduszy Celowych.

Zakres prac obejmuje:

1.       Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

2.       Roboty ziemne

3.      Podbudowy

4.      Nawierzchnie

5.      Elementy ulic

6.      Roboty wykończeniowe

7.      Oznakowanie

Termin zakończenia robót to październik 2022 rok.

W ramach zadania został przebudowany odcinek drogi gminnej 108000L w miejscowości Podgórz o długości 481 mb. Wykonano jezdnię o szerokości 5 m, obustronne pobocza o szerokości 0,75 mb oraz zastosowano rozwiązania techniczno-budowlane gwarantujące odwodnienie drogi (korytka ściekowe, rowy przydrożne).