Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków SZKOLENIE CHEMIZACYJNE

SZKOLENIE CHEMIZACYJNE

UWAGA ROLNICY!!! SZKOLENIE CHEMIZACYJNE

Przypominamy wszystkim, którzy stosują środki ochrony roślin, o obowiązku posiadania aktualnego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia 
 w zakresie STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN  PRZY UŻYCIU OPRYSKIWACZY
ZAPISY tel. 605-834-224
Koszt szkolenia uzupełniającego (1 dzień) – 80 zł
Koszt szkolenia podstawowego (2 dni) - 100 zł

UWAGA! PROSIMY O TELEFONICZNE  ZAPISYWANIE SIĘ NA SZKOLENIE 
                    
SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W SALI BIBLIOTEKI W WILKOWIE
Z ZACHOWANIEM ZASAD REŻIMU SANITARNEGO 
O TERMINIE SZKOLENIA ZOSTANĄ PAŃSTWO POINFORMOWANI TELEFONICZNIE

ORGANIZATOR: ALDONA PINKIEWICZ - POWIATOWY ZESPÓŁ DORADZTWA ROLNICZEGO W OPOLU LUBELKIM