Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Silny mróz

Silny mróz

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 5

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 5
Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie
Zjawisko/stopień zagrożenia Silny mróz/ 1
Obszar województwo lubelskie powiat opolski
Ważność od godz. 01:00 dnia 17.01.2021 do godz. 09:00 dnia 19.01.2021
Przebieg Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy z 16/17.01. od -20°C na północy do -15°C na
południu, w nocy z 17/18.01. od -21°C na północy do -16°C na południu oraz w nocy z 18/19. 01.
od -18°C do -15°C. Temperatura maksymalna w dzień od -14°C do -12°C. Wiatr o średniej
prędkości od 10 km/h do 20 km/h.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) - 85%
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB
Michał Folwarski
Godzina i data wydania godz. 13:02 dnia 16.01.2021
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MRÓZ/1 lubelskie/opolski od 01:00/17.01 do 09:00/19.01.2021 temp.
min -21 st, temp. maks -12 st, wiatr 10-20 km/h.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.