Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Spotkanie Informacyjne

Spotkanie Informacyjne

Spotkanie informacyjne "Mój prąd", "Czyste powietrze" oraz "Agroeneria".

INFORMACJA

Wójt Gminy Wilków informuje, że 26.05.2023 r. o godzinie 12:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wilkowie odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców będących właścicieli domów jednorodzinnych, osób prowadzących działalność rolniczą dotyczące programów: "Mój prąd", "Czyste powietrze" oraz "Agroeneria".

Spotkanie będzie miało charakter informacyjny i dotyczyć będzie założeń poszczególnych programów oraz sposobu aplikowania o środki dla zainteresowanych osób.

Spotkanie poprowadzą doradcy energetyczni z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

 

           Wójt Gminy Wilków

             /-/ Daniel Kuś