Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Trwają prace remontowe budynku świetlicy Wiejskiej w miejscowości Kłodnica

Trwają prace remontowe budynku świetlicy Wiejskiej w miejscowości Kłodnica

Trwają prace remontowe budynku świetlicy Wiejskiej w miejscowości Kłodnica

Trwają prace remontowe budynku świetlicy Wiejskiej w miejscowości Kłodnica. Inwestycja prowadzona jest w ramach Programu Operacyjnego „ Rybactwo i Morze ”

Na ten cel, Zarząd Województwa przyznał pomoc finansową  w wys.300.000 zł. Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR, wynosi 255.000 zł.