Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków UWAGA

UWAGA

Komunikat Wójta Gminy Wilków w związku z przypadkiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u pracownika Urzędu Gminy Wilków

KOMUNIKAT

W związku z potwierdzonym przypadkiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u pracownika Urzędu Gminy Wilków, zmianie ulega sposób obsługi interesantów. Interesanci będą przyjmowani po uprzednim kontakcie za pomocą domofonu znajdującego się przy wejściu do Urzędu Gminy. Do interesanta zostanie skierowany pracownik merytoryczny, który udzieli niezbędnych informacji. W przypadkach konieczności wejścia do Urzędu Gminy należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących nakazów sanitarnych w zakresie obowiązku zakrywania ust i nosa, zachowania odpowiedniego dystansu oraz dezynfekcji rąk. Dokumenty można również składać do oznaczonego pojemnika umieszczonego przy wejściu do Urzędu Gminy.

Przypominamy, że wszystkie zobowiązania podatkowe można uiszczać przelewem na poniższe rachunki bankowe:

46 8731 0001 0200 0055 2002 0004 – podatki i opłaty lokalne

53 8731 0001 0200 0055 2000 0090 – podatek śmieciowy

05 8731 0001 0200 0912 2002 0001 – opłaty za wodę i inne usługi dla PPH „AGRO” Sp. z o.o.