Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków "Uczy - Bawi - Cieszy oko" - Ścieżka dydaktyczna przy Urzędzie Gminy

"Uczy - Bawi - Cieszy oko" - Ścieżka dydaktyczna przy Urzędzie Gminy

Podstawową tego, zrealizowanego z inicjatywy wójta Gminy projektu było zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół budynku urzędu Gminy w Wilkowie - połączone z rewitalizacją terenu, i nadaniem jej nowych funkcji. W ten właśnie sposób powstała "Ścieżka Dydaktyczna".

Celem tego projektu jest edukacja lokalnego społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej z okolicznych szkół, poprzez upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska . Na obszarze wokół tworzącym „Ścieżkę Dydaktyczną” posadzonych zostało 34 gatunki drzew , krzewów i roślin. Opatrując je tablicami z ich nazwami i opisem gatunku. Umożliwia to – korzystającym z powstałego w ten sposób „mini-ogrodu”, poznanie podstawowych gatunków drzew i krzewów oraz metody ich pielęgnacji. Poza walorami edukacyjnymi i estetyczno-wizualnymi, posadzona wokół urzędu roślinność ma spełnić również funkcję ochronną i izolacyjną przed uciążliwościami komunikacyjnymi.  Ponadto wielopiętrowe i wielogatunkowe umieszczenie drzew i krzewów stworzy bardzo dogodne warunki rozwoju dla bytujących na tym terenie ptaków , owadów i drobnych ssaków, podnosząc tym samym bioróżnorodność terenu.

Całość zaprojektowana i wykonana została przez archtekta krajobrazu i Pracownię Archtektury Zieleni , działającą na terenie naszej Gminy.

GALERIA: