Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Umowa na drogę w Podgórzu podpisana

Umowa na drogę w Podgórzu podpisana

W dniu 9 maja 2022 r. Wójt Gminy Daniel Kuś podpisał z przedstawicielami firmy P.P.H.U. s.c. STAN-LUB z Bełżyc umowę na realizację zadania:

Przebudowa drogi gminnej nr 108000L w m. Podgórz od km 0+010,00 do km 0+491,00”.

Całkowita wartość inwestycji to 260 720, 79 zł, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 122 928,13 zł.

Termin zakończenia robót to październik 2022 rok.