Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Umowy na realizację zadań publicznych podpisane

Umowy na realizację zadań publicznych podpisane

W miniony czwartek 15 lipca br. Daniel Kuś - wójt Gminy Wilków, podpisał z przedstawicielami lokalnych organizacji pozarządowych, umowy na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2021.

Zgodnie z opinią Komisji Konkursowej, dotacje przyznano  dla :

1)    Stowarzyszenia „Klub Seniora w Gminie Wilków”, w wysokości 2 600 zł na realizację zadania „ Ognisko integracyjne z przyśpiewkami regionalnymi w ramach edukacji kulturalnej”
2)    Regionalnego Towarzystwa Powiślan w Wilkowiew wysokości 1700 zł, na zadanie
” Wydanie dwóch numerów kwartalnika „ Powiśle Lubelskie” 
3)    Stowarzyszenia Edukacyjno – Kulturalnego „NDM” w Nowym Dworze Mazowieckim  w wysokości 500 zł na zadanie „ Nasze zabytki inaczej”.
 W otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych  w roku 2021  przyznane zostały dotacje dla :
1)    Koła Gospodyń Wiejskich w Wilkowie w wysokości 2 600 zł na realizację zadania „ Piknik integracyjny z pokazem kulinarnym dla dzieci z terenu Gminy Wilków. 
2)    Stowarzyszenia Kobiet „Rogowianki” w wysokości 2 600 zł na zadanie „ Jubileusz 10-lecia powstania Stowarzyszenia Kobiet Rogowianki”

 

FOTORELACJA