Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Uproszczone plany urządzenia lasu

Uproszczone plany urządzenia lasu

Uproszczone plany urządzenia lasu

Urząd Gminy Wilków informuję, że Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim opracowało uproszczone plany urządzenia lasu dla lasów własności prywatnej położonych na terenie Gminy Wilków (Kosiorów, Rogów). Powyższe plany wyłożone są do publicznego wglądu na okres 60 dni ( tj. od 23.09.2020 do 23.11.2020) w Urzędzie Gminy w pokoju 204. Obowiązkiem Urzędu jest powiadomienie właścicieli o terminie wyłożenia i możliwości składania zastrzeżeń oraz że uproszczone plany urządzenia lasu są podstawą do naliczania podatku leśnego.