Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Wybrano Sołtysów w Gminie Wilków.

Wybrano Sołtysów w Gminie Wilków.

23 marca br. w Zastowie Polanowskim odbyło się zebranie wiejskie, podczas którego dokonano wyboru Sołtysa wsi.

Było to ostatnie z cyklu 26  wiejskich zebrań wyborczych w Gminie Wilków. 

FOTO-RELACJA: