Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków XL nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wilków

XL nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wilków

XL nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wilków odbędzie się w dniu 20 maja 2021 roku (czwartek) o godzinie 8:00 w Sali Widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie.

XL nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wilków odbędzie się w dniu 20 maja 2021 roku (czwartek) o godzinie 8:00 w Sali Widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie.

Projekt porządku obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwał:
    1. sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opolskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2605L Wilków – Zagłoba – Łaziska do drogi nr 824 w zakresie robót brukarskich na odcinku od km 0+000 do km 0+271 (km roboczy), dł. 0,271 km”.
  5. Zakończenie sesji.