Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków XLIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wilków

XLIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wilków

Zwołuję XLIII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Wilków, która odbędzie się w dniu 28 lipca 2021 roku (środa) o godzinie 13;00 w Sali Widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie.

Projekt porządku obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały:
    1. sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Wilków na rok 2021.
  5. Zakończenie sesj 

             Przewodniczący Rady Gminy Wilków  

        Józef Błażejewski