Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków XLIV zwyczajna sesja Rady Gminy Wilków

XLIV zwyczajna sesja Rady Gminy Wilków

XLIV zwyczajna sesja Rady Gminy Wilków odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2021 roku (wtorek) o godzinie 830 w Sali Widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie.

XLIV zwyczajna sesja Rady Gminy Wilków odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2021 roku (wtorek) o godzinie 830 w Sali Widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie.

 

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wilków o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Wilków z okresu międzysesyjnego.
 6. Przyjęcie protokołów:

- XLII/2021 z dnia 6 lipca 2021 roku,

- XLIII/2021 z dnia 28 lipca 2021 r.

    7.  Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy jako dzierżawca na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Szczekarków Kolonia, Gmina Wilków,
  2. w sprawie zmiany uchwały Nr II/3/2018 Rady Gminy Wilków z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Wilków
  3. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Wilków na rok 2021,

    8. Interpelacje i zapytania.

    9. Sprawy różne i wolne wnioski.

  10. Zakończenie sesji.