Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków XXXI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wilków

XXXI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wilków

XXXI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wilków odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2020 roku (środa) o godzinie 900 w Sali Widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie.

Projekt porządku obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołów:

- XXVI/2020,

- XXVII/2020.

  1. Podjęcie uchwał:

- w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Wilków,

- w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wilków,

- w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wilków,

- w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/116/2020 Rady Gminy Wilków z dnia 31 marca 2020 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilków w 2020 r.,

- w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,

- w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Wilków na rok 2020

5. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Wilków

          Tomasz Jakubowski