Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wilków

XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wilków

XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wilków odbędzie się w dniu 23 listopada 2020 roku (poniedziałek) o godzinie 1200 w Sali Widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie.

 

Projekt porządku obrad:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.    Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu XXXI/2020.
5.    Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
b) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Wilków na rok 2020,
c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu,
d) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XV/81/04 z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie nadania statutów sołectwom w gminie Wilków,
e) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok,
f) w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 roku,
g) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Wilków na 2021 rok.
6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Wilków

               Józef Błażejewski