Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków XXXV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wilków

XXXV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wilków

XXXV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wilków, odbędzie się w dniu 11 grudnia 2020 roku (piątek) o godzinie 10:00 w Sali Widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie.

Projekt porządku obrad:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.    Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu Nr XXXII/2020
5.    Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Wilków na rok 2020.
6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Wilków

               Józef Błażejewski