Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków XXXVIII zwyczajna sesja Rady Gminy Wilków odbędzie się w dniu 9 marca 2021 roku

XXXVIII zwyczajna sesja Rady Gminy Wilków odbędzie się w dniu 9 marca 2021 roku

XXXVIII zwyczajna sesja Rady Gminy Wilków odbędzie się w dniu 9 marca 2021 roku (wtorek) o godzinie 11:00 w Sali Widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wilków o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  2. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Wilków na rok 2021,
  3. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilków w 2021r.,
  4. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia tej opłaty.

 

 1. Interpelacje i zapytania.
 2. Sprawy różne i wolne wnioski.
 3. Zakończenie sesji.