Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Zarządzenie Wójta Gminy Wilków

Zarządzenie Wójta Gminy Wilków

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wilków z dnia 19 kwietnia 2021 r

Dzień 04 czerwca (piątek) ustala się dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Wilków, w zamian za święto przypadające w sobotę 01 maja 2021 r.

Treść Zarządzenia