Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Zwyczajna Sesja Rady Gminy Wilków

Zwyczajna Sesja Rady Gminy Wilków

XXXIII zwyczajna sesja Rady Gminy Wilków odbędzie się w dniu 30 października 2020 roku (piątek) o godzinie 11:00 w Sali Widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie XXXIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Wilków.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wilków o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmiany uchwały Nr II/3/2018 Rady Gminy Wilków z dnia 26 listopada    2018 roku w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy,
  2. w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Gminy Wilków do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Urządkowie,
  3. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Urządkowie,
  4. w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020,
  5. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
  6. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021,
  7. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Wilków na rok 2020
 7. Interpelacje i zapytania.
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Zakończenie sesji.

 

                       Przewodniczący Rady Gminy Wilków

                                Józef Błażejewski