Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Aktualności

Aktualności

24 marca 2023
Pracę polegające na budowie instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej mają się ku końcowi.
czytaj więcej
24 marca 2023
LXIV zwyczajna sesja Rady Gminy Wilków odbędzie się w dniu 30 marca 2023 roku (czwartek) o godzinie 12:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Wilków.
czytaj więcej
23 marca 2023
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" Etap Gminny. Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.
czytaj więcej
23 marca 2023
KIERMASZ  WIELKANOCNY POD  PATRONATEM  WÓJTA  GMINY WILKÓW
czytaj więcej
20 marca 2023
Przypominamy o obowiązku posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi.
czytaj więcej
20 marca 2023
Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023
czytaj więcej
20 marca 2023
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
czytaj więcej
16 marca 2023
IV Wojewódzki Konkurs na Palmę i Pisankę Wielkanocną
czytaj więcej
15 marca 2023
KOMUNIKAT LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII (szczepienia lisów)
czytaj więcej
14 marca 2023
12 marca 2023 odbył się I Gminy Turniej Warcabowy pod Patronatem Wójta Gminy Wilków Pana Daniela Kusia
czytaj więcej
10 marca 2023
Z okazji Dnia Sołtysa, przekazuję najserdeczniejsze życzenia wszystkim sprawującym tę zaszczytną funkcję.
czytaj więcej
8 marca 2023
czytaj więcej
5 marca 2023
Po raz kolejny okazało się, że jak się chce to można… W Wilkowie wystarczyła szkolna hala gimnastyczna, gdzie aktorzy lubelskiego teatru „Spichlerz”, na zaproszenie wójta Gminy wystawili bardzo pouczającą jednoaktówkę Aleksandra Fredry „Pierwsza Lepsza”.
czytaj więcej
28 lutego 2023
Wójt Gminy Wilków Pan Daniel Kuś zaprasza do udziału w IV Wojewódzkim Konkursie na Palmę i Pisankę Wielkanocną,
czytaj więcej
28 lutego 2023
Pinokio
czytaj więcej
27 lutego 2023
Turnusy regeneracyjne z KRUS
czytaj więcej
27 lutego 2023
Kobieta Przedsiębiorcza
czytaj więcej
20 lutego 2023
LXIII zwyczajna sesja Rady Gminy Wilków odbędzie się w dniu 21 lutego 2023 roku (wtorek) o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Wilków.
czytaj więcej
17 lutego 2023
WIJHARS w Lublinie przypomina o obowiązku przekazania danych raportowanych przez producentów chmielu
czytaj więcej
17 lutego 2023
PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH
czytaj więcej
17 lutego 2023
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku
czytaj więcej
8 lutego 2023
Konkurs Pod Patronatem Wójta Gminy Wilków Pana Daniela Kusia "Fredro Bawi"
czytaj więcej
2 lutego 2023
Zebranie w sprawie szkolenia na wymianę słupów słupów odbędzie się 9 lutego 2023 r.
czytaj więcej
1 lutego 2023
Spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników.
czytaj więcej