Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Gmina Rada Gminy Wilków

Rada Gminy Wilków

Józef Błażejewski - Stanowisko: Przewodniczący Rady Gminy

Dorota Żywicka - Stanowisko: Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy

Roman Ciepielewski - Stanowisko: Radny Rady Gminy

Józef Czarnota - Stanowisko: Radny Rady Gminy

Henryk Pawłowski - Stanowisko: Radny Rady Gminy

Ireneusz Dudek - Stanowisko: Radny Rady Gminy

Tomasz Kalita - Stanowisko: Radny Rady Gminy

Anna Kurek - Stanowisko: Radna Rady Gminy

Piotr Piłat - Stanowisko: Radny Rady Gminy

Piotr Rybak - Stanowisko: Radny Rady Gminy

Katarzyna Cielepa - Stanowisko: Radna Rady Gminy

Marek Turski - Stanowisko: Radny Rady Gminy

Alina Zawisza - Stanowisko: Radna Rady Gminy

Piotr Złotucha - Stanowisko: Radny Rady Gminy

Rafał Rożek - Stanowisko: Radny Rady Gminy