Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Gospodarka Odpadami

Gospodarka Odpadami

Poniżej podajemy terminy otwarcia PSZOK i terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych, oraz harmonogram odbioru odpadów komunalnych