Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków INFORMACJA Przypominamy o obowiązku posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi.

INFORMACJA Przypominamy o obowiązku posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Przypominamy o obowiązku posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi.

INFORMACJA

Przypominamy o obowiązku posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Właściciele nieruchomości mają obowiązek gromadzenia nieczystości ciekłych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.  W myśl art. 6 ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.)  każdy właściciel ma obowiązekpodpisać umowę z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Wilków.

Informujemy również, że zgodnie z art. 6 ust. 5a oraz art. 9u ww. ustawy, wójt ma obowiązek kontrolowania posiadania umów i dowodów uiszczania opłat za usługi, o których mowa wyżej oraz sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów ustawy.

 

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za brak umowy i/lub brak potwierdzeń wywozu nieczystości ciekłych właścicielowi grozi kara grzywny.

 

 

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności  w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

 

Lp.

Nazwa Przedsiębiorcy

Nr sprawy i decyzji

Data wydania zezwolenia

okres

obowiązywania

zezwolenia

Data cofnięcia zezwolenia

 

 

1.

Halina Przepiórka „Dworek Przepiórka”

Szczekarków Kol. 48

24-313 Wilków

NIP 7171506916

Tel.506501833

GKR.6233.1.2016

 

1/2016

05.07.2016

 07.07.2016-07.07.2026

 

10 lat

 

 

2.

„Agro” Sp. zo.o. Wilków 62 B

24-313 Wilków

NIP 7171002512

818281533

GKiR.6233.11.2017

 

1/2017

07.03.2017

07.03.2017-07.03.2027

1o lat

 

 

3.

Przedsiębiorstwo EKO-NOVA Monika Węglińska Rybitwy 44

Józefów nad Wisłą

NIP 7171728798

Tel.605228913

e-mail lukasz.weglinski.vip@gmail.com

GKR.6233.1.2018

 

1/2018

19.01.2018

19.01.2018-19.01.2028

 

10 lat

 

 

4

Firma Usługowo-Handlowa Piotr Rutkowski Okale 1B

24-120 Kazimierz Dolny

NIP 7162299576

TEL. 603588141

e-mail  piotr102@o2.pl

GKiR.6233.2.2018

 

02.01.2019

18.01.2019-18.10.2029

 

10 lat

 

 

 

 

5.

TRANS-EKO

Marian Sędzikowski

Ul. Wł. Andersa 7

24-300 Opole Lubelskie

NIP7171303900

Tel.501442219

 

GKiR.6233.2.2019

20.02.2019

07.03.2019-07.03.2029

 

10 lat

 

 

6.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Damian Chodoła Kopanina Kamieńska 37, 24-335 Łaziska

NIP7171835695

Tel.881781950

 

GKiR.6233.3.2019

04.12.2019

19.12.2019-01.10.2029

 

 

7.

Sebastian Rejmak

ul. Puławska 146 A

24-120 Kazimierz Dolny

NIP 7161426831

Tel.690679029

 

GKiR.6233.1.2021

05.05.2021

20.05.2021-20.05.2031

 

10 lat

 

 

8.

AMG-EKO Gazda Agnieszka Zakrzów 49

24-335 Łaziska

NIP 7171584796

Tel. 609511603

GKiR.6324.4.3.2023

07.06.2023

07.06.2023-

07.06.2033r

 

10 lat

 

 

 

 

 

9.

 

Dariusz Kotowski KAWER Kolczyn 80G, 24-340 Józefów nad Wisłą

NIP 7171588535

Tel. 600967696,

email:kawer.kotowski@tlen.pl

 

 

GKiR.6324.4.4.2023

 

 

18.07.2023r

 

 

18.07.2023-18.07.2033 r.

 

 

 

 

 

10 lat

 

 

10

 

Anna Krawczyk Dziurków 199 27-320 Solec nad Wisłą

Tel.574180965

GKiR.6324.4.5.2023

28.11.2023 r

29.11.2023-29.11.2033r

 

 

10 lat

 

11

„USŁUGI ASENIZACYJNE Daniel Czopek”, Dąbrówka 71 A, 24-120 Kazimierz Dolny

Tel. 666015250

GKiR.6324.4.1.2024

22.02.2024r

22.02.2024-22.02.2034

10 lat