Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Ochrona wód i gospodarka wodna, azbest i inne zadania INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIUM SZKOLNEGO

INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIUM SZKOLNEGO

Wypłata stypendium szkolnego do odbioru w kasie Urzędu Gminy Wilków od dnia 10.06.2020 r. od godziny 10:00.