Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Nieodpłatna Pomoc Prawna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Potrzebujesz pomocy prawnika?
Nie radzisz sobie z zadłużeniem?
Nie możesz porozumieć się z sąsiadem?
Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego!
Przypominamy, iż Powiat Opolski zapewnia mieszkańcom dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W związku z obowiązującymi obostrzeniami związanymi z sytuacją epidemiczną, porady udzielane są za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalnie).
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.
Co istotne, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy w postaci porady zdalnej beneficjent nie jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna – przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.
Jaką pomoc możesz otrzymać?
• informację, jaka jest twoja sytuacja prawna oraz jakie są twoje prawa i obowiązki;
• informację, jak można rozwiązać twój problem;
• pomoc przy sporządzeniu projektu pisma, wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych lub wniosku o udostępnienie pełnomocnika z urzędu;
• pomoc przy sporządzeniu planu działania (np. spłaty zobowiązań) oraz w jego realizacji;
• darmową mediację (np. w sytuacji konfliktu z sąsiadem).
Jak można skorzystać z pomocy?
Z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego można skorzystać tylko po wcześniejszym umówieniu porady.
• pod numerem telefonu - 81 458 10 31(od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00);
• drogą e-mail: npp@opole.lublin.pl;
• na stronie internetowej powiatu opolskiego www.opole.lublin.pl w zakładce „Zapisy na bezpłatne usługi”.
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu 81 458 10 31. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.opole.lublin.pl.