Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Pracuje - Społeczny Komitet Upamiętnienia ks. kan. Antoniego Chotyńskiego

Pracuje - Społeczny Komitet Upamiętnienia ks. kan. Antoniego Chotyńskiego

Chcąc upamiętnić Jego wyjątkowe zasługi dla archeologii polskiej i społeczności lokalnej, w maju 2022 r. powstał w Wilkowie Społeczny Komitet Upamiętnienia ks. kan. Antoniego Chotyńskiego, w skład którego wchodzą: Krzysztof Czajka-przedsiębiorca, Józef Czarnota-radny Rady Gminy Wilków, Ireneusz Dudek-radny Rady Gminy Wilków, Krzysztof Kurek-radny Rady Gminy Łaziska, Paweł Lis-archeolog MNKD, Władysław Mądzik-regionalista, dr Łukasz Miechowicz-archeolog PAN, Janusz Ogiński-dziennikarz i Andrzej Sikora-dziennikarz - regionalista, radny Rady Gminy Łaziska.

Zarząd Komitetu stanowią:

Przewodniczący – Władysław Mądzik (pomysłodawca i inicjator przedsięwzięcia),  

Wiceprzewodniczący – Krzysztof Czajka

Skarbnik - Andrzej Sikora.

Głównym zadaniem Komitetu (oprócz prowadzenia zbiórki publicznej) jest:

 1. Wykonanie tablicy pamiątkowej, która będzie umieszczona w kościele parafialnym w Wilkowie   

 

  2. Zorganizowanie uroczystości odsłonięcia ww. tablicy w dn.21.05.  2023 r., tj. w 150. rocznicę urodzin ks. Antoniego  Chotyńskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                  

3. Opracowanie i wydrukowanie okolicznościowej broszury, zawierającej m.in. biografię i zasługi ks. kan. Antoniego Chotyńskiego oraz informacje o grodziskach w Kotlinie Chodelskiej.  

Zamierzeniem członków Komitetu jest, aby uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej ks. kan. Antoniego Chotyńskiego miała charakter ogólnopolski.   

Konto bankowe dla wpłat dobrowolnych

Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Doln. O/Wilków  18 8731 0001 0200 1240 3000 0010  

O ks.kanoniku Antonim Chotyńskim – czytaj w aktualnościach regionalnych