Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Aktualności

Aktualności

19 sierpnia 2020
OSTRZEŻENIE: SILNY DESZCZ Z BURZAMI/2
czytaj więcej
19 sierpnia 2020
„Sadza płonie. Czad zabija. Żyj.”
czytaj więcej
18 sierpnia 2020
WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 136 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
czytaj więcej
17 sierpnia 2020
APEL O RACJONALNE WYKORZYSTANIE WODY Z WODOCIĄGÓW PRZEZ ODBIORCÓW Z TERENU GMINY WILKÓW
czytaj więcej
17 sierpnia 2020
XXX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wilków odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2020 roku (wtorek) o godzinie 9:00 w Sali Widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie.
czytaj więcej
15 sierpnia 2020
W setną rocznicę "Bitwy Warszawskiej"; Samorząd, oraz społeczność Gminy Wilków złożyli kwiaty i zapalili znicze pod tablicą upamiętniającą mieszkańców gminy poległych w walkach podczas wojny 1920 roku
czytaj więcej
12 sierpnia 2020
Pucharami, odznaczeniami i dyplomami, Zarząd LKS „Wilki” Wilków, uhonorował swoich działaczy, trenerów i sympatyków, podczas uroczystości która odbyła się w sobotę 08 siepnia br.
czytaj więcej
5 sierpnia 2020
Nakładem wydawnictwa "Libra", ukazała się książka Jerzego Majki: "Generał brygady Wacław Scaevola-Wieczorkiewicz Krótka biografia wojskowa"
czytaj więcej
5 sierpnia 2020
XXIX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wilków odbędzie się w dniu 6 sierpnia 2020 roku (czwartek) o godzinie 9:00 w Sali Widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie.
czytaj więcej
4 sierpnia 2020
czytaj więcej
3 sierpnia 2020
Podstawowe informacje o Powszechnym Spisie Rolnym 2020
czytaj więcej
3 sierpnia 2020
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT
czytaj więcej
27 lipca 2020
na podstawie sprawozdań z badań wody przekazanych przez zarządcę wodociągu w dniu 24.07.2020 r. w zakresie parametrów mikrobiologicznych grupy B i chloru wolnego z dnia 23.07.2020 r. Nr 692/20/LUB,
czytaj więcej
20 lipca 2020
Konkurs ma na celu upowszechnianie wiedzy i promocję gospodarowania metodami ekologicznymi, identyfikację i szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie takich rozwiązań w innych gospodarstwach rolnych oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego.
czytaj więcej
20 lipca 2020
Centrum Wielospecjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej NZOZ MARMED z siedzibą w Świdniku realizujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi w oparciu o zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Program skierowany jest do kobiet w wieku od 50 do 69 lat, które w ciągu 24 miesięcy nie miały wykonywały mammografii w ramach profilaktyki zdrowotnej. 21 lipca 2020 (WTOREK ) 8:00 -12:00 Parking przy Szkole Podstawowej w Wilkowie.
czytaj więcej
17 lipca 2020
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „AGRO" Sp. z o.o. Wilków informuje, że woda z wodociągu Lubomirka jest w procesie dezynfekcji podchlorynem sodu. W związku z powyższym zmianie może ulec smak i zapach wody. Informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnej informacji.
czytaj więcej
16 lipca 2020
OSTRZEŻENIE O BURZACH Z GRADEM
czytaj więcej
15 lipca 2020
Wójt Gminy Wilków w imieniu LGD zaprasza wszystkich mieszkańców z obszaru LGD "Owocowy Szlak" do udziału w konkursie fotograficznym "Pocztówka z LGD".
czytaj więcej
15 lipca 2020
Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Wilków Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 19 lipca 2020 r. Wólka Polanowska, godz: 14:00
czytaj więcej
12 lipca 2020
Frekwencja wybory 2020 TURA II Godzina 12:00 - 23,40% Godzina 17:00 - 52,82%
czytaj więcej
10 lipca 2020
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – WSPARCIE NA FINANSOWANIE KAPITAŁU OBROTOWEGO DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. Nabór nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20
czytaj więcej
10 lipca 2020
czytaj więcej
8 lipca 2020
Biuro Powiatowe w Opolu Lubelskim doceniając Państwa zaangażowanie, koszty związane z prowadzeniem hodowli oraz dbając o Państwa bezpieczeństwo i zdrowie w dobie panującej pandemii, zachęca wszystkich posiadaczy zwierząt gospodarskich do korzystania z Portalu IRZplus, aplikacji przeznaczonej do składania elektronicznych zgłoszeń zwierzęcych.
czytaj więcej