Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Ochrona wód i gospodarka wodna, azbest i inne zadania Umowa dotacji nr 174/2019/D/OP

Umowa dotacji nr 174/2019/D/OP

Gmina Wilków informuje, że na podstawie umowy dotacji nr 174/2019/D/OP z dnia 31.10.2019 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie otrzymaliśmy dotację na realizację zadania pn.: „Ścieżka edukacyjna wokół budynku Urzędu Gminy Wilków”. Wartość zadania wynosi 35 856,18 zł. Kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Lublinie obejmuje 50% kosztów kwalifikowanych tj. 17 928,09 zł