Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Ochrona wód i gospodarka wodna, azbest i inne zadania Umowa dotacji nr 288/2012/6W

Umowa dotacji nr 288/2012/6W

Gmina Wilków informuje, że realizacja zadania pn. ,,Płukanie sieci wodociągowej zalanej podczas powodzi w 2010 r. z ujęcia Lubomirka” jest dotowana na podstawie umowy nr 288/2012/6W  z dnia 30 sierpnia 2012r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania 241 550 zł ,obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych zadania w celu przywrócenia dostarczania wody spełniającej normy jakościowe.