Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Ochrona wód i gospodarka wodna, azbest i inne zadania Umowa dotacji nr 224/2010/D/GW

Umowa dotacji nr 224/2010/D/GW

Gmina Wilków informuje, że realizacja zadania pn. ,,Odbudowa stacji hydroforowej i wodociągu w Lubomirce oraz przepompowni w Podgórzu, uszkodzonych w czasie powodzi  w 2010 r.” jest dotowana w ramach  umowy nr 224/2010/D/GW  z dnia 2 sierpnia 2010r.  zawartej z WFOŚ i GW w Lublinie. Kwota dofinansowania 400 000 zł obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych zadania w celu przywrócenia właściwego stanu urządzeń służących ujmowaniu, uzdatnianiu oraz rozprowadzaniu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.