Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Ochrona wód i gospodarka wodna, azbest i inne zadania Umowa pożyczki nr 35/2019/P/NZS

Umowa pożyczki nr 35/2019/P/NZS

Gmina Wilków informuje, że na podstawie umowy pożyczki Nr 35/2019/P/NZS z dnia 23.10.2019r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie otrzymaliśmy pożyczkę na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.” Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rogowie. Wysokość pożyczki wynosi 440 000,00zł. ( słownie zł. czterysta czterdzieści tysięcy złotych 00/100)