Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Ochrona wód i gospodarka wodna, azbest i inne zadania Umowa dotacji nr 224/2010/D/GW

Umowa dotacji nr 224/2010/D/GW

Gmina Wilków informuje, że realizacja zadania pn. ,,Rozbudowa sieci wodociągowej do osiedla mieszkaniowego w miejscowości Kol. Szczekarków” jest dotowana w ramach  umowy nr 224/2010/D/GW  z dnia 2 sierpnia 2010r. oraz aneksu nr 2 z dnia 23 grudnia 2010 r. zawartego z WFOŚ i GW w Lublinie. Kwota dofinansowania 65 581,98 zł obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych zadania w celu zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców osiedla.