Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Ochrona wód i gospodarka wodna, azbest i inne zadania Umowa dotacji nr 254/2011/D/OW

Umowa dotacji nr 254/2011/D/OW

Gmina Wilków informuje, że realizacja zadania pn. ,,Wykonanie kontenerowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w zamian za zniszczoną podczas powodzi przepompownię ścieków i kanalizację w Zagłobie” jest dotowana w ramach  umowy nr 254/2011/D/OW  z dnia 8 sierpnia  2011r.  zawartej z WFOŚ i GW w Lublinie. Kwota dofinansowania 343 357,82 zł obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych zadania poprzez wykonanie kontenerowej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną .