Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Ochrona wód i gospodarka wodna, azbest i inne zadania Umowa dotacji nr 347/2010/D/OZ

Umowa dotacji nr 347/2010/D/OZ

Gmina Wilków informuje, że realizacja zadania pn. ,,Zakup pojemnika na odpady komunalne ” jest dotowana w ramach  umowy nr 347/2010/D/OZ  z dnia 9 listopada  2010r.  zawartej z WFOŚ i GW w Lublinie. Kwota dofinansowania 42 602,40 zł obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych zadania poprzez zakup 400 szt. pojemników 110Li 20 szt. o pojemności 1100 l. w miejsce zniszczonych przez powódź.