Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Ochrona wód i gospodarka wodna, azbest i inne zadania Umowa dotacji nr 365/2012/GW

Umowa dotacji nr 365/2012/GW

Gmina Wilków informuje, że realizuje zadanie pn. „Zakup i montaż stacji usuwania azotanów na ujęcie wody w Rogowie w ramach likwidacji skutków powodzi w 2010r. „ jest dotowane w ramach umowy Nr 365/2012/GW z dnia 08.10.2012r. zawartej z WFOŚiGW w Lublinie. Koszt całkowity zadania wynosi  64.343,76 zł. Dotacja z WFOŚiGW wynosi  61.650,00 zł.