Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Ochrona wód i gospodarka wodna, azbest i inne zadania Umowa dotacji nr 291/2010/D/0W

Umowa dotacji nr 291/2010/D/0W

Gmina Wilków informuje, że realizacja zadania pn. ,,Zakup samochodu asenizacyjnego” jest dotowana w ramach  umowy nr 291/2010/D/0W  z dnia 29 września 2010r.  zawartej z WFOŚ i GW w Lublinie. Kwota dofinansowania 109 800 zł obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych zadania poprzez zapewnienie ciągłości odbioru nieczystości płynnych z terenu gminy Wilków zakupionym samochodem do przewozu nieczystości płynnych na podwoziu DAF ze zbiornikiem na ścieki o poj.11m³.