Urząd Gminy Wilków, tel. 81 828 10 02, e-mail wilkow@gminawilkow.pl

Gmina Wilkow

Gmina Wilków Ochrona wód i gospodarka wodna, azbest i inne zadania Umowy dotacji nr 374/2011/D/GW

Umowy dotacji nr 374/2011/D/GW

Gmina Wilków informuje, że realizacja zadania pn. ,,Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z usprawnieniem hydrantów i zasuw sieciowych uszkodzonych podczas powodzi 2010r.” jest dotowana w ramach  umowy nr 374/2011/D/GW  z dnia 18 listopada 2011r.  zawartej z WFOŚ i GW w Lublinie. Kwota dofinansowania 140 716,53 zł  obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych zadania poprzez Rozbudowę stacji uzdatniania wody wraz z usprawnieniem hydrantów i zasuw sieciowych.